هواساز( Air handling unit ) يا به طور اختصار AHU دستگاهي است که براي تامين هواي مطبوع و سالم با امکان کنترل دما و رطوبت هم در فصول سرد و هم در فصول گرم سال مناسب است.هواساز از اصلي ترين تجهيزات سيستم هاي تهويه مطبوع بوده که در تمام اقليم هاي ايران داراي قابليت نصب و بهره برداري است.

اين سيستم براي انجام تهويه مطبوع در مراکز بزرگ، سالن هاي اجتماعات، نمايش و سخنراني، بيمارستان ها، ادارات و … بسيار مناسب بوده وخصوصا در مناطق مرطوب مناسبتر از فن کويل است زيرا علاوه بر بهبودکيفيت هواي خروجي (هواساز نسبت به فن کويل) ، فن کويل ها داراي شبکه گسترده اي از لوله کشي بوده و رطوبت محيط و زمين سبب پوسيدگي زود هنگام شبکه لوله هاي فن کويل ها مي گردد در حالي که کانال هاي سيستم تهويه مطبوع که معمولا در بالاي سقف کاذب اجرا مي شوند ، داراي طول عمري به مراتب بيشتر مي باشد .

به طور کلي در هواساز ها، هواي تازه و هواي برگشتي از ساختمان پس از اختلاط از فيلتر آلومينيومي اوليه عبور کرده و در تابستان با عبور از ميان فين هاي کويل آب سرد ( يا مبرد ) خنک شده و در زمستان نيز با عبور از ميان فين هاي کويل آب گرم ( يا بخار ) ، گرم مي شود.سپس اين هوا توسط فن هوادهي از درون کانال هاي نصب شده تا فضاهاي مختلف ساختمان هدايت مي شود.همچنين عمل رطوبت زني هوا توسط آب يا بخار در داخل هواساز و قبل از توزيع هوا در کانال ها در مواقع لازم انجام مي گيرد.

هواساز ها عمدتا داراي اجزايي شامل : بدنه، فن، الکتروموتور، فيلت، کويلهاي سرمايشي و گرمايشي، افشانک هاي رطوبت زني، تجهيزات کنترلي، دمپرهاي هواي ورودي و خروجي و هواي برگشتي هستند.

 شرکت تجهیزگران صنعت یکتا قبل از ساخت هواساز موارد ذيل را با توجه به انتخاب و سفارش کارفرما محترم محاسبه می نماید و سپس به ساخت دستگاه مبادرت می نماید:

حجم هوادهي هواساز (m3/hr – CFM) و ميزان هواي برگشتي

ظرفيت سرمايش و ظرفيت گرمايش مورد نياز پروژه

ابعاد دقيق و موقعيت نصب دستگاه هواساز

افقي يا عمودي بودن هواساز

روبروزن يا بالا زن بودن دستگاه هواساز

تعيين نوع و افت فشار سيال ناقل حرارت (آب گرم يا بخار) در کويل گرمايش

تعيين نوع و افت فشار سيال ناقل برودت (آب سرد چيلر يا گاز مبرد)در کويل سرمايش

تعداد رديف ها، قطر، جنس و سطح حرارتي کويل هاي سرمايش و گرمايش هواساز

تعداد فين هاي تبادل حرارت کويل در هر اينچ مربع از کويل سرمايش و گرمايش

قدرت الکتروموتور و فشار استاتيکي فن سانتريفيوژ دستگاه هواساز براي غلبه بر افت فشار استاتيکي طولاني ترين مسير کانال هوادهي

تعداد و نوع فيلترهاي تصفيه هوا

دارا بودن سيستم رطوبت زن يا عدم وجود سيستم رطوبت زن در دستگاه هواساز

به هواسازهايي که جهت تامين سرمايش به جاي استفاده از جريان آب سرد چيلر در کويل سرمايي مستقيما از گاز مبرد چيلر هوايي استفاده مي نمايند هواساز با کويل DX ناميده مي شود.

با توجه به اهميت کيفيت هوا در مکان هاي خاصي مانند صنايع الکترونيک، صنايع غذايي، صنايع دارويي، اتاق هاي عمل، بيمارستان ها و … به منظور تامين هواي پاک يا استريل، استفاده از هواساز هاي هايژنيک (بهداشتي ) که داراي خصوصيت هاي ويژه اي از قبيل کابين هاي صدا خفه کن از (آلياژ کروم-نيکل)، قابليت ارائه به همراه سيستم ريکاوري هوا، فيلتر هپا و لامپ uv و … باشد توصيه مي گردد.

در هواساز هايژنيک ساخت شرکت تجهیزگران صنعت یکتا، 100 درصد هواي تازه از طريق عبور از فيلتر هاي سيمي و کيسه اي با قابليت جذب ذرات تا 95% و سپس با عبور از فيلتر hepa با قابليت جذب ذراتي به قطر 0.3 ميکرون و در هواساز سوپر هايژنيک از طريق عبور از فيلترUlpa  با قابليت جذب ذراتي به قطر 0.12 ميکرون وارد محيط استريل گرديده در نتيجه فرآيند فيلتراسيون هوا در سطح بسيار بالايي ادامه پيدا مي کند.

در هواساز هاي بزرگ سفارشی بدليل ابعاد بسيار زياد هواساز امکان حمل آنها به راحتي مقدور نيست لذا هواسازها ساخته شده توسط شرکت تجهیزگران صنعت یکتا در ابتدا بصورت دمونتاژ (قطعات منفصله)حمل گرديده و در محل نصب دوباره مونتاژ مي شوند.

دستگاه هاي هواساز ساخته شده توسط این شرکت از ورق گالوانيزه ساخته مي گردند، با توجه به شرايط مکاني و موقعيت نصب ممکن مي باشد قائم و يا افقي ساخته شوند. دستگاه هاي هواساز به صورت يک منطقه اي و يا چند منظقه اي طراحي و ساخته مي گردند. در نوع يک منطقه اي تمام بخش هاي ساختمان که تحت پوشش هواساز است با شرايط يکنواخت دما و رطوبت هوادهي مي گردد و در نوع چند منطقه اي به کمک دمپرهاي مخصوص امکان هوادهي با دما و رطوبت هاي مختلف به مناطق متفاوت ساختمان وجود دارد.

فونداسيون هواسازها با توجه به سازه پروژه و وزن دستگاه و ابعاد آنها در نظر گرفته شود.

به منظور ايجاد امکان تعويض احتمالي کويل هواساز در طول دوره طولاني بهره برداري، طبق استاندارهاي مهندسي لازم مي باشد معادل 1/5 برابر عرض دستگاه در محل نصب هواساز از يک طرف فضاي خالي در نظر گرفت.

در نظر گرفتن کفشور فاضلاب در محل اتاق هواساز جهت نظافت و سرويس هاي دوره اي الزامي است که در صورت نبود کفشور، شرکت تجهیزگران صنعت یکتا طراحی های لازم را به صورت رایگان برای کارفرمایان محترم انجام می دهند.